Още за връзката между затлъстяването и Covid-19

Още за връзката между затлъстяването и Covid-19

Вижте цялата новина тук: https://www.medscape.com/viewarticle/948609