За нас

 • Доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, д.м.н.

  Председател

 • Доц. д-р Светослав Ханджиев, д.м.

  Почетен председател

 • Проф. д-р Жени Стайкова, д.м.н.

  Член на управителния съвет

 • Моника Салтиел

  Член на управителния съвет

Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Ташо Ташев“ е основана през 1995 г. От 2016 г. е преименувана на Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. От 1996 г. е член на Световната асоциация за изучаване на затлъстяването, в момента Световна Федерация по затлъстяване, а от 1998 г. – член на Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването (EASO). От 2000-2016 г. е член на Съюза на българските медицински специалисти. Сдружението бе една от 23 държави инициатори на Миланската декларация за превенция на затлъстяването през 1999 г. През годините Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания организира регулярно научно и научно-популярни прояви, национални и международни симпозиуми и конгреси. През 2010 г. сдружението бе една от асоциациите, които участваха в учредяването на „Европейски ден за борба със затлъстяването“ (European Obesity Day). Най-големият успех на сдружението е организирането на 21-ия Европейски конгрес по затлъстяване, 28-31 май 2014 г. в София, както и 31-ия Международен конгрес по детско затлъстяване, 7-9 септември 2023 г. в к.к. Албена,  съвместно с Европейската група по детско затлъстяване. Сдружението участва като партньор на международни и национални проекти, насочени към превенцията на затлъстяването и информиране на обществеността за медицинските последствия от наднорменото тегло/ затлъстяването.

МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ ПО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И СЪПЪТСТВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

I Симпозиум – Златни пясъци 1972г.
II Симпозиум – Албена 1977г.
III Симпозиум – Свети Константин и Елена 1983г.
IV Симпозиум – Свети Константин и Елена 1988г.
V Симпозиум – Свети Константин и Елена 1995г.
VI Симпозиум – Албена 2000г.
VII Симпозиум – Албена 2004г., сателитен на XIII Европейски конгрес по затлъстяване
VIII Симпозиум – Албена 2009г.
IX Симпозиум – Албена 2011г., сателитен на XVIII Европейски конгрес по затлъстяване
X Симпозиум – Албена 2014г., сателитен на XХI Европейски конгрес по затлъстяване

Почетни членове на сдружението:

 • Ташо Ташев
 • Лукан Балабански
 • Асен Цанев
 • Тотка Станкушева
 • Мария Дамянова
 • Костадин Полонов
 • Чудомир Мерджанов
 • Чудомир Начев
 • Енчо Малев
 • Красимир Станев
 • Маргита Тодорова
 • Енчо Калчев
 • Анелия Клисарова
 • Стоян Гамишев
 • Петър Дойчев
 • Любомир Иванов
 • Jean Michel Borys
 • Dominique Perin Calvao
 • Nick Finer
 • Ismail Mohd Noor
 • Shuji Inoue
 • Antonia Trichopoulou
 • Francoise Roville-Sausse
 • Cristiana Glavce
 • Michel Sempe
 • Jean Vague
 • Stefan Rossner
 • Arne Astrup
 • Nikolas Katsilambros
 • Nazif Bagriachilk
 • Konstantin Dumitresku
 • Marcolf Hanefeld
 • Yaroslaw Kolanovski
 • Venceslav Yankoff
 • Laszlo Halmy
 • Alfredo Martinez
 • Takashi Shimazu
 • Philip James
 • Volkan Yumuk
 • Marcolf Hanefeld
 • Maria Babadjimopoulos

Лауреати на наградата „Акад. Т. Ташев“ за млади изследователи


2006: Арман Постаджиян, Димитър Димитров

2009: Теодора Ханджиева-Дърленска, Соня Галчева, Радост Асенова

2011: Мариана Караману, Вилияна Малева

2020: Румяна Димова, Явор Асьов