X-ти МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

X-ти МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

X-ти МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГО ЗАБОЛЯВАНИЯ
САТЕЛИТЕН НА XXI-ия ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ
1-3 юни 2014 г. Албена
Организатор:
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГО ЗАБОЛЯВАНИЯ „АКАД. Т. ТАШЕВ”
Съорганизатори:
КАТЕДРА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СОФИЯ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА (БАНИ)
АЛБЕНА АД

Основни теми:
Тема 1: Детско затлъстяване – роля на храненето в училищна и предучилищна възраст
Тема 2: Диабет и затлъстяване – „Diaobesity”
Тема 3: Роля на диетата и фармакотерапията при превенцията и лечението на затлъстяването и съпътстващите го обменни и сърдечно-съдови заболявания
Тема 4: Храни и хранителни добавки в превенцията и лечението на метаболитните заболявания
Тема 5: Вария
В рамките на симпозиума ще се проведе Школа за млади учени и докторанти на тема: „Епигенетика и генетика на метаболитния синдром”

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА НА WWW.BASORD.COM – 13 април 2014