Симпозиум устойчиво и информирано хранене през 20 век

Проф. Арне Аструп –  изтегли!

Проф. д-р Веселка Дулева – изтегли!

Д-р Валентина Андреева – изтегли!

Доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска – изтегли!