Пробиотиците и намаляването на телесното тегло

Пробиотиците и намаляването на телесното тегло

Автор: Филип Грегори (Университет Крейтон, Омаха, Небраска)

Превод от английски: Моника Салтиел

Не много изненадващо има засилен интерес към манипулирането на чревната микрофлора за улесняване на отслабването. Интересно е каква роля играят пробиотиците в това оношение.

Ролята на чревната микрофлора в запазването на добро здраве и в развитието на болести е една от най-горщите теми в медицината днес. Някои изследователи причисляват микрофлората като “скритият орган”, отнасяйки се към нейната критична роля в многобройни функции на тялото.

Все по-голям става интересът към ролята на микрофлората за намаляване на телесното тегло и затлъстяването (1,2,3). Изглежда че микрофлората играе важна роля в метаболитните процеси, като индикатор за това е че начинът на хранене значително влияе на нейната композиция. Например, по-разнообразната храна допринася за по-разнообразна микрофлора (2).

Интересно е също, че съставът на микрофлората се различава между слабите и затлъстелите хора, като затлъстелите по-често имат по-малко разнообразна микрофлора. Отношението между доминантните чревни класове, Фирмикути и Бактероидити, също се променя при затлъстели хора (2,3). По-точно, Фирмикутите се увеличават, докато Бактероидите намаляват (3).

Промяната в чревната микрофлора при затлъстели хора също така може да влияе на функцията на червата и метаболитни процеси, като добиването и използването на енергия. Всъщност проучвания показват, че микрофлората при затлъстели хора има повишен капацитет за усвояване на енергия (4). Други проучвания допускат, че промените в чревната микрофлора при затлъстяли хора е асоциирано с негативни последици като увеличени масни натрупвания, намаляване на чревния епител, колонизация на патогенни микроорганизми, инсулинова резистентност, липогенеза и възпаление (2,3).

Ето защо интересът към манипулацията на чревната микрофлора за улесняване на загубата на тегло и мазнини е засилен.

Проучвания с животни са показали че пробиотиците могат да повлияят на теглото. Някои са свързани в увеличаване на телесното тегло, докато други с намаляването му (3). Няколко предварителни клинични проучвания са започнали да оценяват влиянието на пробиотични добавки и храни върху измервания на телесото тегло и мазнина при хора. Въпреки това повечето са ограничени от малката група и кратките периоди на лечение. Резултатите от индивидуалните проучвания са противоречиви.

Мета-анализ от Парк и Бае (5) идентифицира девет рандомизирани контролирани книнични проучвания, които оценяват влиянието на пробиотиците върху телесно тегло и мазнини при затлъстели пациенти. Всяко от тези проучвания оценява пробиотични продукти (добавки и храни), които съдържат вида Лактобацил. Въпреки това, само четири от тях представят адекватни данни които да бъдат включени в мета-анализа. В заключение този анализ не е намерил сигнификантен ефект върху телесното тегло, мазнини или индексът на телесното тегло (ИТЛ).

Докато предишни анализи (5) са се фокусирали върху индивиди с над- и свръхнормено тегло, Дрор и колеги (6) са провели обширен мета-анализ включващ слаби хора, с нормално тегло и затлъстели. Аланизът включвал 14 рандомизирани контролирани проучвания при възрастни и открил, че интервенции с пробиотици сигнификантно намалили теглото със средно 0,54 кг (конфидентен интервал 95% (-0,83, -0,25)). Интересно е, че анализ от проучвания изследващи ефекта при деца, открива обратният ефект: теглото е сигнификантно увеличено, средно с 0,2 кг (0,04, 0,36), предполагащо малък ефект от лечението. Повечето от включените проучвания са включили пациенти с над- и свръхнормено тегло.

Голямо разнообразие от пробиотици са били включени в тези проучвания, като никой от продуктите не е включен в повече от едно проучване. Девет проучвания изследвали млечни продукти (яйца, йогурт, прясно мляко и сирене), съдържащи пробиотици и пет проучвания изследващи продукти с пробиотични добавки. Видовете пробиотици включени са били: Lactobacillus acidophilusL caseiL plantarumL gasseriL rhamnosus. bulgaricusBifidobacterium infantisB lactisB longumB breveStreptococcus thermophiles и Saccharomyces cerevisiae. Повечето проучвания осигурявали повече от един вид пробиотици, като само шест използвали само един вид. Поради факта, че различни продукти и пробиотици са включени в анализа е трудно резултатите да бъдат генерализирани.

Друго рандомизирано контролирано проучване (7), което не е включено в никой от мета-анализите по-горе, е изследвало употребата на пробиотичен прах, 2 гр на ден, съдържащо видовете L curvatus и L plantarum, при пациенти с наднормено тегло. След 12 седмици лечение, пациентите получаващи пробиотици загубили около 0,6 кг, намалили своят ИТЛ и масна тъкан.

Към този момент е ясно, че чревната микрофлора играе важна роля в различни физиологични процеси и вероятно повлиява телесното тегло и мазнини. Въпреки това остава въпросът дали пробиотични продукти могат да променят чревната микрофлора по такъв начин, че да предизвикат желани промени в антропометрични показатели. Дори и да има някакви доказателства, че пробиотиците имат умерен ефект върху теглото, данните са предварителни и включват разнообразни видове от пробиотици. За да разберем кои специфични видове могат да имат благоприятно въздействие и кои поциенти могат да имат полза от тях се нуждаем от по-качествени данни, включващи по-голяма група и по-дълго лечение.