Последни данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ

Последни данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ

Според последни данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ възрастното население с наднормено тегло (ИТМ между 25  30) може да бъде с повишен риск за тежко протичане на COVID-19, докато тези със затлъстяване (ИТМ между 30 и 40) са със сигурност с повишен риск. Според агенцията хората с високостепенно затлъстяване (ИТМ≥40) са също с повишен риск от тежко протичане на инфекцията. Това означава, че почти 75% от възрастното население в САЩ са с повишен риск от тежко заболяване от COVID-19, цитирано от New York Times.

За повече информация: CDC information on COVID-19 risk factors, including excess weight (Free)