Петиция за подкрепа на Nutriscore

Петиция за подкрепа на Nutriscore

Етикетиране с „Nutri-Score” (Нутрискор): дефиниция, критики и перспективи

Д-р Серж Херcберг, Професор по хранене, Медицински факултет на Университета Сорбона Париж Нор, изследователски екип по хранителна епидемиология; Отдел по обществено здраве, Болница Авицена, Бобини, Франция

Cъобщение до медиите

Март 2020

 

Етикетът Nutri-Score (наричан още 5-цветно лого) е замислен от френската агенция за обществено здравеопазване (Santé Publique France), използвайки научни данни, експертиза на френската агенция по храните, околната среда и безопасността, и експертиза на Висшия съвет по обществено здраве. Основната идея е да синтезира цифрите и термините, които се намират в таблицата с хранителни съставки, разположена на гърба на опаковката, под формата на семпло, лесно видимо и разбираемо цветно лого, поставено върху лицевата страна на опаковката. Основната цел на Nutri-Score е бързо да ориентира потребителите относно цялостното хранително качество на всеки един продукт, предвид голямото разнообразие от храни на пазара. Nutri-Score допълва, а не замества етикетирането на гърба на опаковката и се отнася само за преработени (т. е. не сурови) продукти.

Това лого съчетава латинските букви от А до Е с пет цвята, преминаващи от зелено в червено. По този начин логото определя пет категории на хранително качество (Фигура 1), вариращи от зелено (свързано с буквата А и означаващо високо хранително качество) до червено (свързано до буквата Е и означаващо ниско хранително качество). Категориите се изчисляват с помощта на научно валидиран алгоритъм, изграден на базата на данни за обществено здраве. Този алгоритъм е разработен във Великобритания през 2005 г. от изследователски екип към Оксфордския университет и впоследствие приет от Агенцията по хранителни стандарти.

 

Фигура 1. Пет категории на хранително качество според Nutri-Score

 

На 31 октомври 2017 г. междуведомствен указ призна 5-цветното лого Nutri-Score като официална информационна система за качествата на храните във Франция, но прилагането на Nutri-Score изцяло зависи от волята на производителите. В европейски план, Белгия (август 2017 г.), Испания (ноември 2018 г.), следвани от Германия, Холандия и Швейцария официално приеха Nutri-Score.

Една eвропейска гражданска инициатива, озаглавена „PRO-NUTRISCORE” и регистрирана на уебсайта на Европейската комисия (www.pronutriscore.org), има за цел да призове Европейската комисия да наложи етикетирането с Nutri-Score на опакованите хранителни продукти, за да направи етикетите с хранителна информация по-лесни за разбиране; да доведе до действие по отношение на общественото здраве, като насърчи работещите в бранша да подобрят състава на своите продукти; и да хармонизира информацията за хранителната стойност на европейско равнище.