Меморандум от кръгла маса на тема “Има ли нужда от специалисти за лечение на затлъстяването” по време на Централно- европейския конгрес по затлъстяване, 5-7 октомври 2017, Братислава.

Меморандум от кръгла маса на тема “Има ли нужда от специалисти за лечение на затлъстяването” по време на Централно- европейския конгрес по затлъстяване, 5-7 октомври 2017, Братислава.