Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO) организира курс за създаване на “Център за лечение на затлъстяването”

Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO) организира курс за създаване на “Център за лечение на затлъстяването”