Бележити дати

Бележити дати

4 февруари 2015 г. – 130 години от рождението на проф. Асен Златаров – баща на българската наука по хранене

Първият български учен, системно изучавал и пропагандирал проблемите на храненето – баща на българската наука по хранене. Особено ценни са научните му приноси в броматологията (науката за храните и храненето) и ензимологията. Изследва състава, хранителната и калоричната стойност, начина на приготвяне и използването на националните български храни, влиянието на металните йони върху ферментната активност. Разглежда стимулацията като процес на възбуждане на ензимните системи в покълващото зърно под действие на стимулантите. Изследва състава, хранителната и калоричната стойност, начина на приготвяне и използването на националните български храни, влиянието на металните йони върху ферментната активност. Проф. Златаров е първият български учен, който изучава и популяризира у нас и в чужбина българските храни – кисело мляко, леблебия, кашкавал, типично българските сирена, нахут, петмез, зеленчуците и зеленчуковите консерви, гроздето и виното, солта, захарта и хляба. Всички съвременни диетологични студии подчетават значението на хранителните традиции за превенция на затлъстяването и всички т.нар. болести на цивилизацията – средиземноморска диета, северна диета, балканска диета. Това се подчертава от Проф. Асен Златаров още преди 80години.

 

 

14 февруари 2015 – 106 години от рождението на Акад. Ташо Ташев

Акад. Ташо Ташев е един от най-изтъкнатите представители на българската медицинска наука от втората половина на ХХвек. Основоположник на българските школи по гастроентерология, по клинична диететика. Поставя основите на обезитологията в България. Патрон на Българската Асоциация за Изследване на Затлъстяването и Съпътстващите го Заболявания (БАСОРД).
„Храненето е основно биологично явление, което се е зародило на земята заедно с появата на първата жива клетка. У човека, най-висшето и съвършено същество, също става непрекъсната обмяна на веществата от външната среда с живия организъм. Това определя основното биологично значение на храненето, както за здравия, така и за болния човек… Максималното разнообразие на храната ни е златното правило на науката за хранене.
Разнообразното меню е гаранция за добре балансирано хранене.“

 

 

24 февруари 2015 – 79 години от рождението на Акад. Чудомир Начев

Акад. Чудомир Начев е най-ярката личност от представителите на българската медицинска наука през последните години. Основава Българската национална академия по медицина. В качеството си на неин президент в 1992-2003 години създава и ръководи над 100 съботни симпозиуми, обхващащи различни области на медицината. Симпозиумите се провеждат съвместно с БАН и с Българската лига по хипертония, на която той е основател и дългогодишен председател. По този начин се явява една от движещите сили на продължаващото медицинско образование в България. Създава 14 лекарствени препарата. Разработва основно проблеми на хипертензиологията, патобиохимията и в частност функцията на металотионеиновите белтъци, епидемиологията на сърдечносъдовите болести, неврокардиологията и др. Изключително добър лектор. Проучванията на Акад. Чудомир Начев заедно с Българската Асоциация за Изследване на Затлъстяването и Съпътстващите го Заболявания (БАСОРД) бяха в основата на утвърждаването на т.нар. Балканска диета – балканско антиоксидантно здравословно хранене.