БАСОРД поздравява унгарската асоциация за изследване на затлъстяването за 25 години от създаването й

БАСОРД поздравява унгарската асоциация за изследване на затлъстяването за 25 години от създаването й

Вижте повече тук!