9ти Национален симпозиум „Акад. Чудомир Начев”

9ти Национален симпозиум „Акад. Чудомир Начев”

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ПО МЕДИЦИНА
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съвместно с Българската асоциация за изследване на затлъсяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Ташо Ташев” (БАСОРД), Българската лига по хипертония (БЛХ) и
Асоциация на студентите медици в България – София (АСМБ-София)
9ти Национален симпозиум „Акад. Чудомир Начев”
21.02.2015 г., Големия салон на БАН

Тема: Съвременни аспекти на затлъстяването и артериалната хипертония

09:00-09:05 Откриване

09:05-9:15 – „Приносът на Акад. Чудомир Начев в изучаването на проблема затлъстяване и артериална хипертония”
Доц. д-р Светослав Ханджиев, БАСОРД
09:15-09:40 – „Затлъстяване и сърдечносъдови заболявания – през погледа на кардиолога.”
Проф. д-р Светла Торбова, БЛХ
09:40-10:05 – „Затлъстяване и артериална хипертония през погледа на диетолога”
Доц. д-р Даниела Попова, Клиника по метаболитни заболявания,УМБАЛ „Царица Йоана”, МУ-София
10:05-10:30 – „Храненето в ранния живот – възможности за намаляване на риска от затлъстяване и хипертония”
Проф. Стефка Петрова, Отдел „Храни и хранене”, Национален център по обществено здраве и анализи
10:30-11:00 – Кафе пауза
11:00-11:20 – „Артериална хипертония при деца и юноши със затлъстяване”
Д-р Здравка Петрова, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Проф. Иван Митев”, МУ-София
11:20-11.40 – „Солта – митове и реалност”
Д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, Катедра по „Фармакология и Токсикология”, МУ-София
11:40-12.00 – “Витамин Д в етиопатогенезата на затлъстяването”
Д-р Мария Николова, КХМЕХ, МУ-София
12:00-12:20 – „Съвременни епидемиолигчни данни за затлъстяването и артериалната хипертония у нас и в Европа”
Анелия Кузева и Теа Александрова, АСМБ-София
12:20-12:45 – Дискусия
12:45 – Закриване на симпозиума

Лектори

Доц. д-р Даниела Попова, дм
Проф. д-р Стефка Петрова, дмн
Д-р Здравка Петрова
Д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, дм
Д-р Мария Николова