25 години Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

25 години Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания
  •  Навършват се 25 години от основаването на Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. През тези години сдружението се утвърди като водеща у нас неправителствена организация по проблемите на превенцията на болестното свръхтегло и свързаните с него обменни и сърдечно-съдови заболявания.
  •   От 1996г. сдружението е член на Световната асоциация за изучаване на затлъстяването (IASO), а от 1998г. – член на Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването (EASO).
  •   Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания.  е една от 23 държави инициатори на Миланската декларация за превенция на затлъстяването през 1999г.
  • През годините сдружението организира регулярно научно и научно-популярни прояви, национални и международни симпозиуми и конгреси.
  • През 2010г. сдружението бе една от асоциациите, които участваха в учредяването на Европейски ден за борба със затлъстяването, а от тази година Свтовен ден за борба със затлъстяването.
  •   Сдружението участва като партньор на международни и национални проекти, насочени към превенция на затлъстяването и информиране на обществеността за медицинските последствия от наднорменото тегло и затлъстяването (DioGENES, PREVIEW, MOCA, EPHE).
  •   През изминалите години сдружението е организирала 5 международни симпозиума по проблемите на затлъстявнето и съпътстващите го заболявания (ISORD), а през 2006  2-ри Балкански конгрес по затлъстяване. През 2011г. на конгреса в Истанбул BASORD спечели домакинството на 21-вия Европейски конгрес по затлъстяване в конкуренция с асоциациите на Испания, Италия, Португалия и Израел, което е едно голямо признание за българската медицинска наука. Конгресът се проведе от 28 до 31 май 2014г. в София, в НДК с участието на около 1100 участници от Европа и останалите континенти.  През годините сдружението активно участва в активности, при които се осъществяваха безплатни антропометрични измервания, целящи определяне на ИТМ и сърдечно-съдовия риск. Проведени са 18 национални (с международно участие) симпозиума „Акад. Ташо Ташев”, 8 симпозиума „Акад. Чудомир Начев” и 5 форума „Алея на здравето”.
  •   За осми път заедно с Министерството на здравеопазването и Министрството на образованието и науката сдружението организира „Училище за здраве”- за деца, родители и учители“ в Албена. Инициатива, която получава все по-благоприятни отзиви в чужбина и у нас.