20 години БАСОРД

20 години БАСОРД

На 29 юни 2015г. се навършиха 20 години от основаването на Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Ташо Ташев“(БАСОРД).
През тези години асоциацията се утвърди като водеща у нас неправителствена организация по проблемите на превенцията на болестното свръхтегло и свързаните с него обенни и сърдечно-съдови заболявания.
От 1996г. БАСОРД е член на Световната асоциация за изучаване на затлъстяването (IASO), а от 1998г. – член на Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването (EASO). От 2000г. е член на Съюза на българските медицински специалисти. БАСОРД е една от 23 държави инициатори на Миланската декларация за превенция на затлъстяването през 1999г.
През годините БАСОРД организира регулярно научно и научно-популярни прояви, национални и международни симпозиуми и конгреси. През 2010г. БАСОРД бе една от асоциациите, които участваха в учредяването на „Европейски ден за борба със затлъстяването“ (European Obesity Day), който за втори път отбелязваме на 21 май 2011г.
БАСОРД участва като партньор на международни и национални проекти, насочени към превенция на затлъстяването и информиране на обществеността за медицинските последствия от наднорменото тегло.
През изминалите години БАСОРД е организирала 5 международни симпозиума по проблемите на затлъстявнето и съпътстващите го заболявания (ISORD), а през 2006 2-ри Балкански конгрес по затлъстяване. През 2011г. на конгреса в Истанбул БАСОРД спечели домакинството на 21-вия Европейски конгрес по затлъстяване в конкуренция с асоциациите на Испания, Италия, Португалия и Израел, което е едно голямо признание за българската медицинска наука. Конгресът се проведе от 28 до 31 май 2014г. в София, в НДК с участието на около 1100 участници от Европа и останалите континенти.
През годините БАСОРД активно участва в активности, при които се осъществяваха безплатни антропометрични измервания, целящи определяне на ИТМ и сърдечно-съдовия риск. Участва активно във всички досегашни издания на „Алея на здравето” в НДК, София.
През септември тази година в Албена ще се проведе 14-тия Международен симпозиум „Акад. Ташо Ташев”, посветен на храненето и затлъстяването с участието на учени от редица европейски страни, Съединените щати, Израел и Мароко.
Освен това асоциацията заедно с БАН, Българската академия по медицина и Българската лига по хипертония организира и 8 национални симпозиума „Акад. Чудомир Начев” по проблемите на храненето, диететиката, обменните и сърдечно-съдовите заболявания.
За трети път заедно с Министерството на образованието и науката БАСОРД организира „Училище за здраве”- за деца, родители и учители в Албена. Инициатива, която получава все по-благоприятни отзиви в чужбина и у нас.