15-ти Национален симпозиум „Акад. Т. Ташев“

Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания Националният център по медицина при БАНИ, Българският Червен Кръст, Мед. Колеж „Й. Филаретова” и Асоциацията на студентите медици в България-София организират 15-ти Национален симпозиум „Акад. Т. Ташев“

21 февруари 2017 г. 15 ч.
Зала „Овална” – ц.с. на БЧК, бул. „Джеймс Баучер” 76 (До хотел „Маринела”, респ. ресторант „Табиет”)
на тема Връзка между чревния микробиом и метаболитни заболявания

Модератор: доц. Св. Ханджиев

15.00-15.05 Откриване
15.05-15.15 „Акад. Т. Ташев – лекарят, ученият, човекът (108 години от рождението му)“, Проф. Ф. Рибарова
15.15-15.30 Късото тънко черво – пример за функционална недостатъчност на храносмилателната система, проф. С. Стойнов
15.30-15.45 Пробиотици и метаболитен синдром, д-р Г. Богданов, проф. Н. Бояджиева
15.45-16.00 Чревната микробиома – норма и патология, д-р А. Дечева, проф. С. Стойнов
16.00-16.30 кафе пауза и постерна сесия

  • Избрани данни за ролята на пробиотиците в борбата със затлъстяването. – В.Сотирова, И.Начкова
  • Адитиви, микрофлора – затлъстяване. – Л.Янков, М.Драгнева, С.Юнчева, Г.Стоименова
  • Данни за ролята на витамин Д при затлъстяване. – С.Визев, П. Ангелова.
  • Витамини от група В и затлъстяване. – Д.Миликина, И.Иванова
  • Съвременни данни за разпространение на диабет в детска възраст. – С.Видинова, И.Велков
  • Разлика между суплементи и адитиви. – М.Драгнева, Л.Янков, С.Юнчева, Г.Стоименова
  • Последни данни за затлъстяването и храненето в България – А.Кузева

16.30-16.45 „Добрите“ и „лошите“ бактерии в чревния тракт, д-р Д. Йорданов, д-р Н. Калвачев
16.45-17.00 Хипотиреоидизъм и чревен тракт, д-р Д. Миронова, доц. Т. Ханджиева-Дърленска
17.00-17.15 Бариатрична и метаболитна хирургия, д-р К. Гроздев
17.15-17.30 Дискусия и закриване

Лектори

Д-р Десимира Миронова
Д-р Константин Гроздев
Д-р Георги Богданов