10ти Национален симпозиум „Акад. Чудомир Начев”

10ти Национален симпозиум „Акад. Чудомир Начев”

Българската академия на науките, Медицински университет – София, Българска национална академия по медицина, Съюз на учените в България съвместно с Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Ташо Ташев” (БАСОРД) и Асоциация на студентите медици в България (АСМБ) организират 10-ти Национален симпозиум „Акад. Чудомир Начев” на 27 февруари 2016 г., в Големия салон на БАН. Тема на симпозиума е “Хранене, телесна маса и съпътстващи заболявания”. Този симпозиум се организира по случай 80 години от рождението на Акад. Чудомир Начев.

Лектори

Доц. д-р Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска, дм